Přihláška na příměstský tábor

    Vyberte termín tábora *

    Kontakt na rodiče (zákonného zástupce v době konání tábora) *

    Trpí dítě nějakou nemocí? *


    Trpí dítě nějakou alergií? *